Personlig effektivitet

Udvikling af personlig effektivitet er et af de væsentligste tiltag for mange virksomheder. Den personlige effektivitet handler om, hvordan vi bedst bruger de ressourcer, der er blandt de ansatte. Hvordan får vi brugt kompetencerne og hvordan får vi det optimale ud af vores tid?

Dette er vigtigt for organisationen for at realisere målsætnigerne på resultatsiden. og det er vigtigt for medarbejderne at anvende tid og ressourcer fornuftigt.

Gode arbejdsvaner er i dag fundamentet for at opleve høj trivsel i jobbet. Tid er en knap faktor for alle. Vi har alle lige meget af den, men hvordan den udnyttes og hvilke resultater der kommer ud af anstrengelserne er meget forskelligt.

Det er efter vores vurdering betydningsfuldt at arbejde med målsætninger, og hvordan vi får optimeret indsatser via planlægning og strukturering.

Når vi arbejder med disse temaer i organisationer, er det vigtigt for os at inddrage de værktøjer, som allerede findes i organisationen og integrere disse i udviklingen.

Arbejdet med Personlig effektivitet og gode arbejdsvaner er ofte forandringer af nogle af de mest indgroede vaner og traditioner. Derfor er det vigtigt at acceptere, at disse omlægninger kan startes ved synliggørelse af gode værktøjer og modeller. Men opfølgning og løbende arbejde med holdninger og implementering er meget væsentlig. Et forløb vil strække sig over eks. 3 måneder.