Ejner Knudsen - Udvidet beskrivelse Udskriv E-mail

Konsulentbaggrund

Mit teoretiske fundament er en læreruddannelse, konsulentuddannelse, forskellige kurser og certificering i en række persontests (Garudas Kompetenceprofil, DiSC, CPI ).

Mit praktiske fundament er bl.a. baseret på 8 år som organisations- og ledelseskonsulent i private konsulentvirksomheder samt 6 år som selvstændig konsulent. Her dannes bla. Følgende lærepunkter:

Der er temaer undervejs i forløbet som jeg har fordybet mig særligt i:
 

 • Gør som du siger, eller sig det du gør!
 • Vi skaber selv vores fremtid.
 • Markedsforandring
 • At bryde egne antagelser
 • Succesfuld redning af virksomhed
 • Personlig effektivitet
 • Proffesionel Bestyrelse
 • Det gode generationsskifte
 • Coaching -> hvorfor lave alle fejlene selv?
 • Designcenter -> skjult energi i kreativitet
 • Kommunal reform -> mange uudtalte bekymringer
 • Fusion -> langt bedre end ventet

Særlige kompetencer

Jeg arbejder med et bredt spektrum af konsulentopgaver inden for organisations- og lederudvikling, f.eks. dannelse af ny KULTUR i og omkring fusionsprocesser Jeg har som konsulent opnået særligt gode resultater inden for følgende 3 områder.

1. Organisationsudviklingsprocesser

Udvikling og gennemførelse af organisationsudviklingsforløb, hvor der arbejdes med målrettet at etablere nye værdier / holdninger / ledelse med det formål at skabe ”én ny fælles kultur”. Min ambition er altid at få ”hele organisationen” med. Ambitionen grundes i en holdning til konsulentarbejdet, hvor kunden og dennes ønske er i centrum. Det svære er altid at gå fra det abstrakte/teoretiske til konkrete handlinger og dermed skabe:
 • Gejst og arbejdsglæde hos alle ledere og medarbejdere.
   
 • Tilfredse og loyale kunder, som følge af at  ledere og medarbejdere retter energien mod udvikling af organisationens kerneydelser.
   
 • Succes med hensyn til realisering af organisations forretningsmæssige mål, herunder effektive arbejdsprocesser.


2. Lederudvikling


Lederuddannelse - fra toplederniveau til nye ledere. Jeg kombinerer klassiske og nye teorier om ledelse med værktøjer, som skaber stor effekt i den daglige ledelsespraksis, uanset om det gælder det personlige lederskab, 1-1 ledelse, teamledelse, forandringsledelse eller strategisk ledelse. Jeg understøtter ofte uddannelsesaktiviteterne med action learning aktiviteter samt med individuel ledercoaching og coaching af lederteamet.

3. Bestyrelses udvikling

Sparring, coaching, strategi og forretningsudvikling. Gennemførelse af processer hvor jeg enten er konsulent på bestyrelsen, konkret deltager i bestyrelsen eller gå ind i bestyrelsen i en nærmere fastsat periode. Formålet vil altid være i respekt for det bestående, med en tæt dialog til ledelsen.

Eksempler på igangværende og gennemførte konsulentopgaver

 • Med udgangspunkt i kommunal reformen arbejder jeg i en forvaltning med 6000 medarbejdere. Tidligere der 5 organisationer, i dag er der 1. Opgaven er at skabe én overordnet fælles kultur, for herefter at sikre at denne også udmøntes på lederniveau. Processen har indtil nu været i gang i 12 måneder.
   
 • Bestyrelses arbejde i to organisationer, udover mine egne.
   
 • Coach i 1 – 1 situationer. 1) direktør i et eksport firma 2) Ny leder af bankfilial 3) to modsatrettede personer (konflikt løsning) 4) direktør i en finansiel virksomhed 5) Partner i internationalt revisor firma.
   
 • På 5. år konsulent i et længerevarende studieforløb, hvor kerneindholdet er at arbejde med personlige kompetencer.
   
 • På 2. år med i Byggeriets lederuddannelse.
   
 
Nste >
 
 
Konsu-Net ApS - Erik Kjærgaard: Tlf.: 3032 2034 - Ejner Knudsen: Tlf.: 2146 8065