Erik Kjærgaard - Udvidet beskrivelse Udskriv E-mail

Konsulentbaggrund

Mit baggrund er sammensat af stor praktisk erfaring som konsulent, suppleret med teoretisk viden. Jeg er uddannet civiløkonom og har arbejdet i 18 år i den finansielle sektor, de fleste år som leder.

Jeg har arbejdet i 14 år som konsulent og har derved fået stor praktisk erfaring. Denne er sideløbende suppleret med uddannelse som mediator, uddannelse i storytelling.

Jeg har også i en periode arbejdet med rekruttering og en lang række test og evalueringsværktøjer.

Arbejder sideløbende med praktisk ledelse og som bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer

Jeg arbejder med mange forskellige opgaver, og de fleste opgaver opstår gennem langvarige kunderelationer som er opbygget gennem årene. Jeg arbejder særligt meget med:

1. Bestyrelsesudvikling

Deltagelse og gennemførelse af bestyrelsesseminarer hvor temaer kan være strategi- og forretningsudvikling eller evaluering af bestyrelsens arbejde. At arbejde med om processer og metoder er de rigtige, og f.eks. arbejde med forholdet mellem strategiemner og driftsemner, forholdet mellem information og beslutninger, eller forholdet mellem kortsigtede og langsigtede elementer.

Derudover er bestyrelsens evne til opfølgning på egne og organisationens tiltag ofte i fokus.

2. Organisationsudvikling

Men kan ikke arbejde med organisationsudvikling uden også at arbejde med personlig udvikling ? og omvendt.
Udvikling af organisationer og dermed mennesker i forbindelse med organisationsforandringer, sammenlægninger eller som en følge af de påvirkninger organisationen får fra omverdenen.

Der findes i organisationer en lang række vaner og metoder, og ofte er disse opstået ved tilfældigheder. At få lejlighed til at drøfte og forandre disse giver ofte stor energi.

Samtidig giver en fusion ofte en enestående mulighed for at skabe nye metoder og nye kulturer, som medarbejdere kan tage ejerskab til gennem involveringen i processen.

3. Forretningsudvikling

Jeg arbejder ofte med inplementering af de nye strategier. Det kan også være igennem evaluerings af medarbejdertilfredshed eller kundetilfredshed, og hvor medarbejder og leder arbejder med hvordan virksomhedens fokus på kunder og forretning kan forbedres.

Forretningsudvikling kommer også ofte til at handle om ledelsesudvikling. Dette skyldes særligt at de fleste medarbejdere betragter deres forhold til deres nærmeste leder som en af de væsentligste drivkræfter i det daglige arbejde.

Eksempler på igangværende og gennemførte konsulentopgaver

  • Konsulent i kommunal organisation midt i den kommunale forandringsvej med sammensmeltning af organisationer, dannelse af nye værdier, og skabelse af ny identitet.
  • På 10. år konsulent i en organisation der har udviklet sig fra monopollignende udgangspunkt til en børsnoteret virksomhed i international konkurrence, samtidig med vi har tilpasset organisationen og udviklet ledelse og medarbejdere.
  • Coach for en række bestyrelser gennem en årrække hvor vi har arbejdet med skabelse af nye mål, fusioner, opkøb, kædedannelse, og samtidig skabt organisk vækst. Derudover eget bestyrelsesarbejde
  • Arbejde med organisationsforandring og sammenlægninger af afdelinger og driftsenheder i international koncern med det formål at give medarbejderne mulighed for selvledelse og nyt forretningsfokus.
 
< Forrige   Nste >
 
 
Konsu-Net ApS - Erik Kjærgaard: Tlf.: 3032 2034 - Ejner Knudsen: Tlf.: 2146 8065