Bestyrelsesudvikling Udskriv E-mail

Den effektive virksomhed begynder med den effektive bestyrelse. 
Det er vigtigt at bestyrelsen lægger den rigtige strategi, sætter de ambitiøse overordnede mål og overvåger at disse omsættes i handlinger og der skabes resultater.

Det er efter vor vurdering vigtigt at bestyrelsen balancerer de langsigtede planer med de kortsigtede resultater.
Dette opnår vi ofte gennem sparring med bestyrelsen, eller gennem deltagelse i strategiseminarer, evalueringsprocesser eller som deltager i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelses arbejdet har tendens til at tage udgangspiunkt i indgroede vaner. Og hvor tilfredshed kan danne grobund for manglende forandring. Finanskrisen og det øgede fokus på bestyrelsers ansvar og opfølgning, er en anledning til at revurdere arbejdsform og indhold.

Emner kunne være:
 

  • Generationsskifte
  • professionalisering
  • corporate governance
  • ansvar, etik og moral
  • evalueringsprocesser
 
 
< Forrige   Nste >
 
 
Konsu-Net ApS - Erik Kjærgaard: Tlf.: 3032 2034 - Ejner Knudsen: Tlf.: 2146 8065