Konsulentfaglighed Udskriv E-mail

Der er forskelle i den faglige baggrund hos de enkelte konsulenter i Konsu-Net, hvilket vi oplever som en styrke. Du kan læse mere om hver konsulents faglige baggrund under punktet ”Hvem er vi?”

Det som går igen hos os er, at vi altid tilstræber at kombinere vores teoretiske kendskab til modeller og metoder med egne praktiske erfaringer, stor nysgerrighed og sund fornuft.

Samtidig har vi en fælles ballast af metoder, som vi trækker på i konsulentarbejdet. Vi arbejder kontinuert med at tilegne os (og formidle) ny viden og anvendelsesorienterede metoder inden for organisationsudvikling, kompetenceudvikling, læring, virksomhedsstrategi og -ledelse.

Det som gør os kompetente som konsulenter er, om vi er i stand til at bruge netop de metoder, der er bedst egnede i den konkrete situation hos kunden. Dette fremmer vi ved at afsætte tid til sparring på hinandens konsulentopgaver.

 
< Forrige   Nste >
 
 
Konsu-Net ApS - Erik Kjærgaard: Tlf.: 3032 2034 - Ejner Knudsen: Tlf.: 2146 8065