Tilgang til konsulentrollen Udskriv E-mail

ImageVi arbejder bevidst på at have komplementære kompetencer, da vi herved gør hinanden bedre. Vore samarbejdspartnere spiller en stor rolle her, idet vi via dem får adgang til endnu flere kompetencer, således at vi i Konsu-Net er i stand til at løse mere komplekse opgaver, end den enkelte konsulent vil kunne løse alene.

Vi er forenet af et fælles syn på konsulentrollen: at vores fornemste opgave er sammen med kunden at udvikle og skabe unikke løsninger, der modsvarer de konkrete udviklingsbehov. Det er altid konteksten, som er afgørende for valget af konsulentmetoder; en bestemt udviklingsmetode vil aldrig være målet i sig selv.

I valget af udviklingsmetode spiller vore og kundens værdisæt en afgørende rolle. Vi bliver til stadighed bekræftet i, at holdbare løsninger i en organisation på længere sigt er til gavn for både aktionærerne, medarbejderne og kunderne. Dette helhedssyn går igen i vore metoder.

I praksis betyder dette, at organisationens strategiske mål er i centrum, oftest inden for HR-strategien. Når vi arbejder med design og gennemførelse af udviklingsaktiviteter som sparring, coaching, uddannelse og kompetenceudvikling har vi altid disse mål for øje. De bedste løsninger findes ofte ved at kombinere forskellige typer af aktiviteter.

Vi tror på, at ord skaber handling, men at handling ikke kommer af sig selv. Vores opgave som konsulenter er via involvering, forpligtelse, nysgerrighed, engagement, til tider via smittende begejstring, til tider via undrende spørgsmål at skabe de forstyrrelser i organisationen, der gør en afgørende forskel med hensyn til at nå de strategiske mål.

 
< Forrige   Nste >
 
 
Konsu-Net ApS - Erik Kjærgaard: Tlf.: 3032 2034 - Ejner Knudsen: Tlf.: 2146 8065