Coaching af individer og team Udskriv E-mail

ImageVi arbejder med coaching af individuelle ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen samt med coaching af forskellige teams i organisationen.

Med coaching forstår vi målrettede og udviklende samtaler, der gør individet eller teamet bedre i stand til at handle på de muligheder, som ligger for.

Det er blevet mere og mere almindeligt, at medarbejdere eller ledere vælger at arbejde med en individuel coach. Dette er efter vor vurdering en positiv udvikling. Det er dog vigtigt, at den der coaches, selv har valgt dette og selv har været medvirkende omkring valget af coach.

Coaching er en givtig form for personlig udvikling. Hvis man skal bruge coaching i den egentlige form stiller det dog store krav til såvel coachen som den person, der ønsker af blive coachet. Derudover er det vigtigt at erkende, at coaching giver mange muligheder, men samtidig stiller store krav til såvel tidsforbrug som frihedsgrader.
Den store fordel ved at vælge en ekstern coach er, at coachen netop på den måde ikke har en magtbaseret relation til den person der skal coaches. Coachen har derved nogle andre virkemidler end f.eks. den coachedes leder.

Vi arbejder med coaching på forskellige områder:

  • Bestyrelsen
  • Ledergruppen
  • Den enkelte leder
  • Leder og medarbejder i fællesskab, ofte er målet her, at lederen fremadrettet selv bliver i stand til at coache medarbejderen.
  • Medarbejderteamet
  • Den enkelte medarbejder

Coaching gennemføres til tider som enkeltstående samtaleforløb, men er oftest en integreret del af andre udviklingsaktiviteter i organisationen.

 
< Forrige   Nste >
 
 
Konsu-Net ApS - Erik Kjærgaard: Tlf.: 3032 2034 - Ejner Knudsen: Tlf.: 2146 8065