Teamudvikling Udskriv E-mail

Team er et af de begreber, der har været anvendt meget de seneste år. Teamarbejde kan i nogen situationer resultere i bedre opgaveløsning end individuelt baseret arbejde, men dette er ikke nogen naturlov. Teamarbejde er en kompleks arbejdsform.

Det er vores erfaring, at de fleste organisationer har glæde af at arbejde med, hvordan de får det største udbytte af teamarbejde, uanset om de er organiseret i teams eller ej.

Udvikling af ledere og medarbejdergrupper i retning af højtydende team er en uudnyttet ressource i mange organisationer.

I arbejdet omkring teamudvikling vil det ofte være centralt at arbejde med teamets målstæninger,   hvordan arbejdsopgaver løses mest effektivt, og med det enkelte teammedlems motivation og fokus på det at udnytte egne styrkesider. Målet er, at alle ressourcer i teamet anvendes optimalt. 

Formen på vort arbejde med teamudvikling er varieret. Vi beskæftiger os indgående med teamets kommunikation og beslutningsprocesser. Vi arbejder  med teamcoaching af leder- og medarbejderteam, hvilket er ideelt med hensyn til at udvikle kommunikations- og beslutningsmønstre i teamet.

Vi arbejder også med outdoor-aktiviteter, hvilket bl.a. kan være meget givtigt i opstarten af et nyt team, eller når man vurderer, at det vil være godt for teamet, at medlemmerne lærer nye sider af hinanden at kende.
Vi arbejder også med persontypeprofiler.

 
< Forrige   Nste >
 
 
Konsu-Net ApS - Erik Kjærgaard: Tlf.: 3032 2034 - Ejner Knudsen: Tlf.: 2146 8065