Lederudvikling Udskriv E-mail

ImageVi arbejder med lederudvikling på alle niveauer, fra før-ledere og nye ledere til erfarne afdelingsledere og topledere på direktionsniveau.  Vi ser ledelse som en profession, der indeholder andre aspekter end de faglige kompetencer, som ofte har dannet grundlag for udnævnelsen til leder. Vi ser også ledelse som en profession, der kan læres.

Vi arbejder med de fleste aspekter af ledelse: strategisk udviklingsledelse, personaleledelse, administrativ ledelse, salgsledelse, ledelse af den daglige drift samt projekt- og forandringsledelse.

Der er forskelle i de enkelte lederes behov. Nye ledere har typisk behov for at tilegne sig konkrete ledelsesværktøjer, f.eks. delegering og tidsstyring, mens mere erfarne ledere ofte har stor glæde af at blive udfordret på deres evne til at agere strategisk.

Det som går igen i vores tilgang til lederudvikling er først og fremmes tre ting:

1) Udvikling af ledelsesfærdigheder skal altid ses i forhold til de strategiske mål, som lederne skal være med til at opfylde.

Den største effekt af et lederudviklingsprogram opnås, når det er meget tydeligt, hvilke ledelsesfærdigheder organisationen ønsker fremmet. Vi ser det som en væsentlig del af vores konsulentopgave at afdække målene sammen med kunden.
Gennemførelsen af lederudviklingsprogrammer vil ofte indeholde uddannelsesaktiviteter for hele ledergruppen, coaching af det enkelte lederteam og den enkelte leder. En tæt integration af disse aktiviteter og en nær sammenhæng med de organisatoriske mål er afgørende for, at effekten bliver størst mulig.

2) Ledelse er ikke alene et anliggende for den enkelte leder.

Et element i dette udsagn er, at lederen udover sin egen holdning til ledelse er forpligtiget til at efterleve organisationens ledelsesgrundlag, dvs. den måde man ønsker ledelse praktiseret i organisationen.
Et andet element er, at godt lederskab kun finder sted, hvis dem man bedriver ledelse for gør det muligt. Lederskab og følgeskab er to forbundne begreber. Vi har stor erfaring med at gennemføre lederudviklingsprogrammer med aktiv deltagelse af ledernes medarbejdere. Vi har hver gang oplevet en mærkbar øget effekt i forhold til, hvordan de tillærte ledelsesredskaber praktiseres i dagligdagen.

3) God ledelse finder sted i dagligdagen – ikke på kurser.

Kursusdage kan bruges til at lære og træne nye teorier og metoder, men det er i dagligdagen at metoderne skal omsættes til praksis. Vi arbejder ofte med aktionslæringsprincipper, hvor hjemmeopgaver udgør et vigtigt fundament.

 
< Forrige   Nste >
 
 
Konsu-Net ApS - Erik Kjærgaard: Tlf.: 3032 2034 - Ejner Knudsen: Tlf.: 2146 8065